نمایش فیلم کاخ شایو


از تروکادرو تا شایو
 نمایش فیلم
کاخ شایو

زمان: پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷
ساعت‌برگزاری: ۱۷ تا ۱۹
مکان‌برگزاری: خانه هنرمندان ایران تالار استاد شهناز


خانه فیلم معمار

مطلبی دیگر
شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران