همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

برگزار کننده: اداره کل راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
دبیرخانه:
محل برگزاری: یزد، هتل صفائیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان مسکن و شهرسازی، خیابان لادن شمالی، کوچه ششم، پلاک ۱۷، کدپستی: ۸۹۱۵۶۶۳۹۴۶
تلفن: ۳۶۲۹۶۶۳۱ – ۰۳۵      –     تلفکس: ۳۶۲۹۶۶۳۰ – ۰۳۵

مصالح و معماری:
نسبت میان مصالح و هویت و شخصیت معماری و شهر
وجوه زیبایی شناسانه معماری
نسبت میان مصالح و استواری و استحکام سازه ابنیه
سهم اجرا در فعلیت یافتن قابلیت های مصالح و بالعکس
نسبت میان مصالح و آسایش اقلیمی و مصرف انرژی در معماری
جایگاه مصالح بومی و ریشه دار معماری هر بوم در معماری امروز
نحوه مواجهه و استفاده با مصالح و فرآورده های نوین ساختمانی

مصالح و محیط زیست
مصالح و کاربران
مصالح و بازار ساختمان
مصالح و استاندارد
مصالح و آموزش

* حضور در این همایش به عنوان یک دوره آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی لحاظ می گردد

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت ثبت نام: ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
زمان برگزاری همایش: ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۵
More Stories
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، ترانزیت تجهیزات گمرکی و انبارها