نشست روز باغ ایرانی


نشست روز باغ ایرانی 
به‌هراه رونمایی شماره ۵ (سالگرد) مجله ویلا


زمان: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری

موسسه جهانباغ ایرانیان

مطلبی دیگر
نشست «منطق فرم دیجیتال» و «الگوریتم‌های تکاملی»