کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – مازندران

برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
دبیر اجرایی کنگره: ابوالفضل نیکوبیان
دبیرخانه:
مازندران، ساری، میدان امام، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
کدپستی: ۱۷۴۳۳-۴۸۱۴۸
تلفکس: ۰۱۱۳۳۳۵۶۳۲۶
– حوزه های فرهنگی- طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی
– منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی
– سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
– باستان شناسی، معماری و شهرسازی
– میراث معماری و شهرسازی مدرن
– میراث آب و کشاورزی
– میراث فرهنگی ناملموس
– راه های فرهنگی و عناصر وابسته
مهلت ارسال خلاصه و اصل مقالات: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنگره: ۲۴ و ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران
مطلبی دیگر
نشست «پروژه های بزرگ مقیاس: باغ کتاب تهران»