نشست تجربیات طراحان شهری جوان

یکصد و نودمین گفتمان از سلسله گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی
موضوع: تجربیات طراحان شهری جوان
سخنرانان:
سولماز حسینسون
پانته‌آ حکیمیان
علی محمد سعادتی
علی صفوی
آزاده لک

گردانندگان پنل: هیات مدیره انجمن طراحان شهری
دبیر پنل: سعید سادات نیا

زمان: دوشنبه هفدهم مهرماه ۱۳۹۶
ساععت ۱۷
مکان: تالار استاد جلیل شهنا، خانه هنرمندان
انجمن طراحان شهری
مطلبی دیگر
نشست شهر و معماری اصفهان