دیالکتیک عام و خاص:حکمت خسروانی-بخش دوم

نشست چهاردهم ایران‌شهر

شرکت عمران و بهسازی ایران (مادر تخصص)
موضوع نشست: “دیالکتیک عام و خاص:حکمت خسروانی-بخش دوم”
سخنران: دکتر پرویز پیران
زمان: سه‌شنبه ۱۲ مردادماه ۹۵ ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری(خانه‌ای از معماری وارطان) واقع در خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴
مطلبی دیگر
نشست تخصصی زیست پذیری ( از تئوری تا عمل)