نشست خلق مکان، توریسم شهری و پروژه‌های محرک توسعه


نشست خلق مکان، توریسم شهری و پروژه‌های محرک توسعه
سخنران:
دکتر متیوراف| استاد شهرسازی دانشگاه استرالیای جنوبی، آدلاید


زمان: یکشنبه دوم مهرماه 
ساعت ۹- ۱۲
مکان: سازمان نظام مهندسی استان فارس، ساختمان شماره دو، سالن قوام‌الدین

سازمان نظام مهندسی استان فارس

More Stories
بازدید از گنبد مینا (پلانتاریوم)