نشست گفت‌وگوی انتقادی درباره آینده سایت پلاسکو


یکصد و هشتیمن جلسه از سلسه نشست‌های نقد معماری و شهرسازی با موضوع پلاسکو

گفت‌وگوی انتقادی درباره آینده سایت پلاسکو و نحوه‌ی برگزاری مسابقه طراحی


باحضور:

ایرج کلانتری
مهرداد زواره محمدی
اسکندر مختاری
رضا بهبهانی
سیدمحمد بهشتی

دبیر نشست:
سعید سادات‌نیا


زمان: بیست و سوم مردادماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان: خانه هنرمندان، سالن استاد جلیل شهناز

انجمن صنفی مهندسان مشاور معماری و شهرساز

مطلبی دیگر
نمایشگاه عکس تاریخی از «مردم معمولی»