نشست گفت‌وگوی انتقادی درباره آینده سایت پلاسکو

[cbtabs][cbtab title=”موضوع و سخنرانان”]
یکصد و هشتیمن جلسه از سلسه نشست‌های نقد معماری و شهرسازی با موضوع پلاسکو

گفت‌وگوی انتقادی درباره آینده سایت پلاسکو و نحوه‌ی برگزاری مسابقه طراحی


باحضور:

ایرج کلانتری
مهرداد زواره محمدی
اسکندر مختاری
رضا بهبهانی
سیدمحمد بهشتی

دبیر نشست:
سعید سادات‌نیا

[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]
زمان: بیست و سوم مردادماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان: خانه هنرمندان، سالن استاد جلیل شهناز

[/cbtab][cbtab title=”برگزارکننده”]

انجمن صنفی مهندسان مشاور معماری و شهرساز

[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
نشست بازپیرایی و احیای میراث تاریخ معماری ایران