نشست «شهر، ارتباطات و هویت: بازگشت به کدام هویت»


دومین نشست از سلسله نشست‌های ایرانشهر با محوریت «بازخوانی مفهوم ایران‌شهر» 

نشست دوم با موضوع:
«شهر، ارتباطات و هویت: بازگشت به کدام هویت»

با سخرانی:
دکتر هادی خانیکی


زمان: چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۸ الی ۲۰
مکان: مشهد، بلوار سرافرازان ۹، سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادرتخصصی)، وزارت راه و شهرسازی

مطلبی دیگر
فراخوان نمایشگاه پست آپوکالیپتیک سه و چهار