نشست باغ ایرانی؛ باغ‌های مثمر تاریخی


نشست پنجم از سلسله نشست‌های باغ ایرانی
نشست باغ ایرانی؛ باغ‌های مثمر تاریخی
سخنران: فرامرز پارسی


زمان: پنجشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۷
مکان: اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان آیت‌اله بید‌ابادی


سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان (مدیریت هنری)
موزه حمام علی‌قلی‌آقا

مطلبی دیگر
نشست روش‌شناسی مزار‌شناسان در تعیین شخصیت‌های مدفون در بناهای آرامگاهی