نشست «نگاهی به میراث مشترک معماری مدرن ایران و فرانسه»

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی

با موضوع:
«نگاهی به میراث مشترک معماری مدرن ایران و فرانسه»

با ارائه:
آیدا آل هاشمی

اعضای نشست:
محمدمنصور فلامکی
محمد حسن طالبیان
ابوالحسن میرعمادی

دبیر نشست:
سعید سادات نیا

گزارش تصویری:
گروه پژوهش های معماری
انجمن دوستداران خانه ایران-پاریس
مدیر پروژه: بهروز مرباغی

 

«ایران، پاریس، خانه ایران»:
در شناسنامه «خانه ایران» در پاریس، چنین آمده‌است:
معماران: محسن فروغی و حیدر غیایی از ایران
مشاور هنری: آندره بلوک
معمارِ مسئول اجرا: کلود پرا

امروز خانه ایران چه وضعیتی دارد؟
متاسفانه، به دلیل نیاز شدید به مرمت، تنها طبقه همکف این بنا به روی مردم باز است. و اگر برای مرمت و احیای این شاهکار معماری مدرن مشترک ایران و فرانسه اقدامی نشود، چند سال دیگر، بصورت کامل از دسترس خارج می‌شود.

در این جلسه ی گفتمان نقد معماری و شهرسازی، آخرین وضعیت بنای مزبور با تازه‌ترین عکس‌ها و سندها که توسط معماران و دانشجویان ایرانی فرانسه تهیه شده، ارائه خواهد شد و سخنرانان هم در خصوص بنا و شخصیت خالقان آن سخن خواهند گفت.

در این نشست، نگاهی به معماران ایرانی حاضر در معماری فرانسه هم خواهد بود و همچنین چند نقشه، سند و عکس منحصر به فرد ارائه می‌شود که متاسفانه تا کنون در اختیار ایران نبوده‌ است.


زمان: چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷
مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد جلیل شهناز


انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز 

مطلبی دیگر
هفتمین نشست گفتمان شهر