نشست برنامه‌ریزی در زیرساخت‌های سبز در کلانشهر تهران


موضوع: 
برنامه‌ریزی در زیرساخت‌های سبز در کلانشهر تهران
محورهای نشست:
۱.جایگاه زیرساخت‌های سبز در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
۲. ارتباط در سویه شهر و زیرساخت سبز
۳. عناصر و مولفه‌های زیرساخت سبز
۴. زیرساخت سبز و توسعه پایدار شهری
۵. وضعیت کنونی زیرساخت‌های سبز تهران

اعضای پنل:
دکتر علیرضا رکن‌الدین افتخاری
دکتر کیانوش سوزنچی
دکتر ترانه یلدا
دکتر رامین عرفانیان سلیم
دکتر الهام امینی


زمان: سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکوفی 

دانشگاه تربیت مدرس

مطلبی دیگر
گفت‌وگو درباره‌ی فرهنگ پژوهی در ایران