نشست «چگونگی تعامل تشکل های صنفی با شورای شهر»

یکصد و هشتاد و سومین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی

با موضوع:
چگونگی تعامل تشکل های صنفی با شورای شهر

با حضور:
دکتر علی اعطا؛ عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر منتخب
– دکتر محمد سالاری؛ عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر منتخب
– مهندس سهراب مشهودی؛ نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران
– سید محسن میردامادی؛ نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
– دکتر زهرا نژادبهرام؛ عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر منتخب

دبیر نشست:
سعید سادات نیا

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷
مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد جلیل شهناز


انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

مطلبی دیگر
مسابقه طراحی سردر ورودی ساختمان فرهنگی اداری منطقه آزاد اروند