نشست بررسی انتقادی قدمت و کارکرد بناهای منسوب به دوره ساسانیان

مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ تئوری معماری و هنر 

موضوع:
بررسی انتقادی قدمت و کارکرد بناهای منسوب به دوره ساسانیان

سخنران:
احسان طهماسبی


زمان: 
دوشنبه اول خردادماه ۱۳۹۶

ساعت:
۱۲:۳۰

مکان:
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تالار بخش دکتری

هسته‌نظریه پژوهی در معماری و هنر، دانشگاه شهید بهشتی تهران 

مطلبی دیگر
فراخوان سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه ای دیوارهای پیرامونی و میان قاب ها