نشست روایت‌هایی درباره‌ی شهر و دیالکتیک عام و خاص در ایران


موضوع:
 روایت‌هایی درباره‌ی شهر و دیالکتیک عام و خاص در ایران

سخنران:
دکتر پرویز پیران


زمان: ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۰:۳۰
مکان: دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا


دانشگاه تهران/ انجمن مطالعات معماری ایران

مطلبی دیگر
فراخوان سی و دومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی