مرمت به روایت مرمتگر

دومین نشست علمی،پژوهشی، اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
موضوع: مرمت به روایت مرمتگر
سخنران: دکتر محمدرضا قانعی معمار-مرمتگر
زمان: سه‌شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۵،ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان: اصفهان، خیابان باب الرحمه، کوچه روبروی مسجد باب الرحمه، خانه میراث(خانه تاریخی دهدشتی)

مطلبی دیگر
نشست نقد وضع رشته مطالعات معماری ایران