نشست «مروری برتجارب بهسازی وارتقاء فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی»

موضوع نشست دوم:
مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی

سخنرانان:
دکتر سید محسن حبیبی
دکتر محمد سعید ایزدی
دکتر مسرت امیر ابراهیمی
دکتر سپیده شفائی
دکتر عباس کاظمی

زمان: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۶، ساعت ۱۴
مکان: سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، بالاتر از هتل هما، پلاک ۵۱، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
تلفن: ۱-۸۸۷۸۸۸۶۰
* حضور برای عموم آزاد و رایگان است

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 

مطلبی دیگر
فراخوان مفهوم زیبایی در زندگی شهری