راهبردهای تجدید حیات بافت تاریخی تهران

“یکصد و شصت و نهمین جلسه گفتمان از گفتمان نقد معماری و شهرسازی”

برگزار کنندگان
خانه هنرمندان، جامعه مهندسان معماری ایران و انجمن صنفی جامعه مهندسان معمار و شهرساز
دبیر پنل
آقای مهندس سعید سادات نیا
رونمایی از کتاب
خیابان کالبد و سیمای شهری در محدوده مرکزی تهران (حصار ناصری)
نوشته
مهدی معمارزاده تهران
سخنران
آقای دکتر احمد مسجد جامعی
اعضای پنل
آقای دکتر گلکار-استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقای مهندس محمد سالاری
آقای مهندس سید علی‌اکبر موسوی
آقای دکتر علی‌محمد سعادتی
آقی مهدس علی‌اصغر بدری
زمان
چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵- ساعت ۱۷
مکان
خانه هنرمندان،تالار استاد جلیل شهناز
مطلبی دیگر
نشست یادبود علی اصغر شعرباف؛ استاد برجسته معماری سنتی