نشست شوراهای شهر و چالش‌های مدیریت شهری

موضوع: 
شوراهای شهر و چالش‌های مدیریت شهری

پژوهشگران:
علی نوذرپور
حسین ایمانی جاجرمی
جبیب‌اله طاهرخانی

دبیرنشست:
ناصر برک‌پور
همراه با ارائه برنامه راهبردی تشکل‌های تخصصی برای شورای شهر تهران


زمان:
سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶
مکان:
ولنجک خیابان بیست‌ و ششم، بلوار دانشجو، میدان البرز، نبش سلامی شماره ۲۵


جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، جامعه مهندسان شهرساز ایران

مطلبی دیگر
سلسله کرسی‌های آزاد اندیشی «کاشان کجاست؟»