همایش فضاهایی برای آموزش گرایش‌های امروز اتریش و اروپا در طراحی بنای آموزشی

موضوع: 
فضاهایی برای آموزش گرایش‌های امروز اتریش و اروپا در طراحی بنای آموزشی

سخنران:
پرفسور دکتر کریستین کوئن/ استاد معماری گرایش طراحی و تئوری ساختمان و معاون برنامه‌ریزی درسی دانشکده معماری دانشگاه تکنیک وین، اتریش

زمان:
چهارشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ تا ۱۲

دانشگاه، پردیس هنرهای زیبا، سالن نگارخانه

دانشگاه تهران

مطلبی دیگر
نشست «نسبت اسلام با فرایندهای انسانی»