نشست مثلث ۳: کمی تاب بخوریم

جامعه مهندسان معمار ایران 

برنامه ‘مثلث’ نشستى است که زیر نظر جامعه مهندسان معمار ایران به شکل چندین گفتار کوتاه پیرامون یک تِم مشخص و هر بار توسط یک فرد طرح و گردآوری می‌شود. در سومین مثلث که “کمى تاب بخوریم” نام گرفته، به موضوعاتی در حواشی معماری می‌پردازیم که هرچند بسیار اثرگذار و شکل‌دهنده اند اما کمتر از فرآیند معماری کردن به آن‌ها توجه می‌شود.
این گفتارها در ۴ دسته‌بندی مختلفِ “شیوه‌های گفتگو در مورد معماری”، “فعالیت حرفه‌ای معماری و ساز و کار آن”، “بازنمایی و روایت معماری” و “بازخورد عمومی معماری” قرار می‌گیرند و مخاطبان با ضرباهنگی پویا در بین آن‌ها هدایت شده و “تاب می خورند”. سعی بر این بوده که هر کدام از این هشت گفتار دو به دو در این دسته‌بندی‌ها جای گرفته و دیدگاهی متفاوت را در ارتباط با آن موضوع ارائه دهند.
به دلیل کوتاه بودن، تعدد و تنوع صحبت‌ها مخاطبان در هیچ موضوعی عمیق نمی‌شوند و برعکس، بر سطح موضوعات مختلف حرکت می‌کنند. در این‌جا تنها انتقال هسته اصلی ایده‌ها و دیدن آن‌ها در ارتباط با یکدیگر مطرح است و هدف باز گذاشتن انتهای بحث برای ایجاد تخیل و پرسش در ذهن مخاطب و در نهایت “پرتاب شدن” به نقاط جلوتر است.

تاب اول: شیوه‌های گفتگو در مورد معماری

۱ به زبان آدمی‌زاد [ رامین بیرق‌دار ]
در باب چرایی و چگونگی نوشتن استیتمنت (بیانیه‌) برای اثر معماری

۲ نقدکاوی [ علیرضا تغابنی ]
چگونه واقعا می توانیم در مورد یک پروژه حرف بزنیم؟

تاب دوم: فعالیت حرفه‌ای معماری و ساز و کار آن

۳ مهارت خوب بازی کردن [ مهسا مجیدی ]
استراتژی در اداره دفاتر معماری مقیاس متوسط

۴ متاسفانه خوشحالم که معمارم [ بابک رستمیان و امین موسوی ]
تاکتیک‌ در اداره دفاتر معماری مقیاس کوچک

تاب سوم: بازنمایی و روایت معماری

۵ صحنه‌های خارجی [ علیرضا رسولی نژاد ]
ماجراجویی یک فیلمساز در مرکز شهر

۶ خانه ای که تمام تهران راجع به آن حرف می زنند [ فرشته اسدزاده، ایوو پکچ ]
داستانی در مورد سبک معماری پوپولیستی رایج در تهران

تاب چهارم: بازخورد عمومی معماری

۷ اتوپیا: عجیب مثل تهران [ بهزاد خرم ]
بازی مکان-محور اتوپیا و تعامل دیجیتال و فضامند با شهر

۸ نقش اول از آن شهروند است [ لنا وفایی ]
بررسی تکنولوژی در اتصال شهروند به شهر و چگونگی بهره‌وری از آن در جهت توسعه شهر تهران

تیم طرح و گردآوری: بهرام کلانتری، فرشته اسدزاده، آلما رحمانی
همکاران اجرایی: مجید بیاتی، صبا سلطانی، مریم ذوقی، مریم بخشایی

زمان: چهارشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶
مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد شهناز
مطلبی دیگر
نشست نوشتن درباه‌ی معماری