کنفرانس معماری ایران؛ گدشته، اکنون و آینده

معماری ایران، همچون تجلی راستین فرهنگ ایرانشهری در عرصه کالبدی،  از سویی امری است تاریخی که نشان دهنده تلاش مردمان این سرزمین برای شکل دهی و صورت بندی فضای زندگی است، و از جانبی یکی از پرارج ترین و تأثیرگذارترین کنش های معاصر در حیات ملت ایران در حال حاضر است، و نیز بی تردید در آینده یکی از تغییرآفرین ترین مضامینی خواهد بود که متأثر از تحولات روزگار و موثر بر آنها، به زندگی در سپهر فرهنگی و جغرافیایی ایران فردا شکل خواهد بخشید.

به همین اسباب و به دلیل گستردگی موضوعی و فراگیر بودن موضعی معماری ایران به معانی فوق، درباره معماری ایران و موضوعات مرتبط با آن، سخنان فراوان از هر قبیل گفته می شود، و هرکسی از ظن خود و بر حسب تجربه و دانش خود در حوزه های دیگر فعالیت، تعبیر یا تفسیر خود را از آن بیان می کند. و هریک از اینگونه سخنان و نوشته ها، نشانگر و مبیّن جنبه ها یا بخش هایی خاص از منظومه معماری ایران است. به همین سبب می توان گفت که تا کنون ادبیات  مشترک و مورد توافق، با واژگان دلالت کننده بر معانی مشخص، در این حوزه تولید و تدوین نشده، و تلاش های ویژه ارجمند بزرگان و استادان نیز، به پذیرش عام دست نیافته است.

فراهم آوردن زمینه ای که در آن مبانی تولید و تدوین چنان ادبیاتی – که هم غنای فنی و تخصصی داشته باشد و هم پذیرش عام بیابد- نیازمند نهادی است پایدار، ناوابسته به نهادهای رسمی، رشدیابنده، پذیرنده اندیشه های گوناگون و زمینه ساز گفتگو. زیرا که این اقدام بصورت فردی یا گروهی انزوایی قابل تحقق و به نتیجه رساندن نیست. بلکه باید بصورت گروهی در فضایی باز و تعاملی، با گفتگوی همه جانبه و بدون ممیّزی فرادست، و با سپردن دانش و تجربه انباشته استادان و بزرگان به نوآموختگان و بهره گیری از توان اندیشه ای جامعه حرفه ای و علمی انجام شود.

کنفرانس معماری ایران  مجموعه ای است از رویدادهای پیایند سالانه، که همواره با نگاه کلی و فراگیر به تداوم معماری ایران از گذشته تا آینده می پردازد. بنابراین عنوان کلی کنفرانس معماری ایران این است: کنفرانس معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده . . . اما به جهت نظام بخشی تخصصی به مباحث، تلاش برای تولید سند یا منشور عملیاتی حرفه ای مبتنی بر دانش، و ایجاد جذابیت علمی برای متخصصان متمحض در مضمونی خاص، برای هر دوره از این رویدادها، مضمونی ویژه برگزیده و اعلام می شود. بنابراین موضوع کلی کنفرانس در تمامی دوره ها ثابت است  و پویایی آن از طریق پرداختن به مضامین ویژه، تضمین می شود. همانا  کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ 

کنفرانس معماری ایران نهادی است فراگیر و پذیرنده اندیشه ها و جهت گیری های گوناگون، برای فراهم کردن زمینه گفتگو با هدف تدوین مبنای ادبیات تخصصی قابل ترویج و پذیرش عمومی. بنابراین گفتگو در این نهاد در شبکه ای افقی، یعنی همزمان و در هر رویداد سالانه، و نیز در شبکه ای عمودی، یعنی میان رویدادهای گوناگون با مضمون ویژه مشابه یا مرتبط صورت می گیرد. بهمین منظور و برای کارآمدسازی شبکه های افقتی و عمودی گفتگو، در هر رویداد و نیز در رویدادهای پیایند دارای مضمون ویژه مشابه یا مرتبط، از استادان و اهل حرفه و دانش، با جهت گیری های متفاوت متضاد و سپهر اندیشه ای گوناگون، برای هدایت علمی و اجرایی کنفرانس معماری ایران، دعوت خواهد شد، و در این کار خط قرمزی وجود نخواهد داشت. در این نهاد تلاش می شود:اولا هم اندیشی و گفتگو در باره معماری ایران از گذشته تا آینده فراهم آید.
ثانیا زمینه ای برای ارائه یافته های جدید پژوهشی و آموزشی فراهم گردد
 ثالثا برترین طرح های مصوب یا ساخته شده در مضمون ویژه کنفرانس، در رقابتی سالم و با معیارهای علمی و هنری سنجیده و رتبه بندی و به رتبه های برتر جایزده داده شود.

اولین نوبت از کنفرانس معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده، در ۵ و ۶  مردادماه ۱۳۹۶ ، با تولی گری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، با مضمون ویژه معماری فضاهای آیینی و مذهبی در مشهد برگزار می شود. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

  آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی – مشهد – بلوار قرنی – خیابان قرنی ۲۱- مجتمع مجد جاودان – واحد ۳۵۱
 تلفن: ۳۷۱۳۴۳۵۱-۰۵۱
 فکس: ۳۷۱۳۴۳۵۱-۰۵۱
 تلفن پشتیبانی: ۰۹۱۵۱۲۴۱۴۰۳
 ایمیل دبیرخانه: info@irarchconf.ir
زمان تماس: شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ بعدازظهر

اهداف کنفرانس معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده: 

 • هم اندیشی و گفتگو و در نتیجه ادبیات تخصصی در باره معماری ایران از گذشته تا اکنون و آینده
 • ارائه و عرضه یافته های جدید پژوهشی در باره تاریخ معماری ایران، توسعه و آینده نگاری آن
 • مستند سازی تجارب معماران ایران در مطالعات و عملیات حوزه معماری و مرتبط با آن
 • تولید محتوای علمی و تخصصی در تاریخ نگاری، شناخت جایگاه و آینده نگاری معماری ایران

    

   محورهای اصلی و ثابت کنفرانس معماری ایران: 

  ۱. معماری ایران در بستر اصالت تاریخی و فرهنگی (تاریخ نگاری)

         – میراث فرهنگی و تاریخ معماری ایرانشهر

         – یافته های تحلیلی از تحولات معماری در طول تاریخ

         – سبک شناسی معماری در سرزمین فرهنگی ایران

         – شیوه های درس آموزی از تاریخ معماری و بناهای تاریخی و میراث فرهنگی

         – ساخت، نگهداری و بهره برداری از فضا در تاریخ معماری ایران

         – تزیینات و افزونه های اصلی و فرعی در تاریخ معماری ایران

         – تبیین پای بندی به اصالت های تاریخی و فرهنگی در معماری امروز 

  ۲. معماری ایران و توسعه پایدار

         – مبانی نظری معماری معاصر ایران

         – سبک شناسی و یافته های تحلیلی در باره جریان های معماری معاصر ایران

         – تحلیل رویدادها و پدیده های خاص و موثر در معماری معاصر ایران

         – شیوه های صورت بندی و نظام بخشی به برهمکنش عناصر و ساخته ها و آثار معماری با محیط طبیعی و انسانی و انسان ساخت

         – معماری و توسعه پایدار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی

         – حیات اجتماعی در شهرهای معاصر ایران، در نسبت با کنش های معمارانه

         – جنبه های اقتصادی معماری معاصر ایران و روابط عوامل انسانی و مالی شکل دهی فضا

   ۳. آینده نگاری معماری ایران

         – مبانی نظری آینده نگاری معماری ایران

         – روندهای جاری تحولا معماری ایران و ترسیم آینده مطلوب و قابل تحقق آن

         – یافته های تحلیلی در باره جریان های معماری معاصر جهان و تأثیر آن بر اندیشه معماری ایران

         – اثر سنجی تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در آهنگ و محتوای تحولات معماری

         – آینده نگاری معماری ایران و سبک زندگی ایرانی- آینده نگاری معماری در نسبت با توسعه فضای مجازی

         – یافته های تحلیلی تطبیقی در تحولات معماری جهان معطوف به آینده نگاری معماری ایران

      

   محورهای فرعی مضمون ویژه کنفرانس عبارت است از:

   ۱. بناهای مذهبی در شهر

         – جایگاه بنای مذهبی  در سلسله مراتب فضایی شهری

         – پیوندهای شهری بناها و فضاهای مذهبی و آیینی با سایر عناصر و کانون های شهری

         – تأثیر بناها و فضاهای مذهبی در ساماندهی و کیفیت بخشی به فضاهای جمعی پایدار

         – دگردیسی عملکردی فضاها و بناهای مذهبی

         – تأثیر تحولات سبک زندگی در برنامه ریزی و طراحی و ساخت و بهره برداری از فضاهای مذهبی 

  ۲. توسعه تک بنای مذهبی

         – مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در احیا و مرمت تک بنای مذهبی

         – مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در بهسازی و بازسازی تک بنای مذهبی

         – مبانی یا تجربه های گسترش فضایی یا ایجاد فضاهای مذهبی جدید

         – الگوهای برنامه ریزی و طراحی و ساخت و بهره برداری 

  ۳. تاریخ و سبک شناسی طراحی بناهای مذهبی

         – مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در احیا و مرمت تک بنای مذهبی

         – مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در بهسازی و بازسازی تک بنای مذهبی

         – مبانی یا تجربه های گسترش فضایی یا ایجاد فضاهای مذهبی جدید

         – الگوهای برنامه ریزی و طراحی و ساخت و بهره برداری 

  ۴. طراحی مساجد و بناهای مذهبی و آیینی معاصر

         – مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی مساجد و بناهای مذهبی و آیینی معاصر

         – الگوهای طراحی مساجد و بناهای مذهبی معاصر

         – نقد و تحلیل نمونه های طراحی و اجرا شده 

  ۵. تجلیات کالبدی و اجتماعی بناهای مذهبی

         – رفتار انسانی و نیازمندی های آن در عرصه های مرتبط با فضاهای مذهبی

         – تزیینات و تجهیزات و کیفیت فضاآرایی و . . . در ساختمان ها و عرصه های مذهبی و آیینی

         – عرصه های جمعی مرتبط با فضاهای مذهبی و مبانی و الگوها و نمونه های آنها 

  ۶. نظامات تأمین مالی ساخت و بهره برداری بناهای مذهبی

         – بررسی های شناخت تحلیلی و تطبیقی وقف و نذر و خیریه

         – عملکرد هیأت ها امنا و متولیان اوقاف و منابع مالی متعلق به فضاهای مذهبی

         – خدمت رسانی عمومی  فضاهای مذهبی و آیینی و شیوه های بهره برداری

         – پیوند فضاهای مذهبی و آیینی با فضاهای انتفاعی برای تآمین و . . . 

  ۷. معماری و طراحی شهری با سبک زندگی مذهبی

         – مبانی نظری طراحی شهری و معماری مبتنی بر سبک زندگی مذهبی

         – شیوه های ساخت و بهره برداری از عناصر مرتبط با فضاهای مذهبی و آیینی

         – مطالعات تحلیلی و تطبیقی از نمونه های طراحی یا اجرا شده

         – تأثیر سنجی طراحی و ساخت فضای مذهبی بر سبک زندگی

 

مطلبی دیگر
حرکت عمومی در روز جهانی بدون خوردرو