معرفی کتاب «بررسی و تحلیل تکوین ساختار و شکل گیری استخوانبندی شهر زنجان»


نویسندگان: مهدی ساشورپور – رضا احمدیان – شاهین حقی ناوند – فراز نیکپور
نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۵
ناشر: نیکان کتاب
کتاب حاضر در تلاش جهت ارائه نمونه ای کاربردی برای شناسایی و معرفی ساختار و استخوان بتدی شهر زنجان تسن در این کتاب تلاش شده ضمن تبیین مبانی نظری به ارائه نقشه های شناسایی متعدد ساختار شهری پرداخته شود و جهت آشنایی متخصصان و دانشجویان برای شناخت روش مطالعه و ارزیابی ساختار و استخوان بندی شهری مفید بوده است.

آشنایی بیشتر با کتاب: فهرست و پیشگفتار

 

منبع: کانال تلگرامی معرفی کتاب‌های کاربردی شهرسازی و معماری

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه طراحی معماری مرکز فرهنگی در آفریقا