اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

برگزارکنندگان: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، انجمن علوم اتباطات و تبلیغ و مرکز تخصصی توسعه و ترویج علوم

۱- توسعه و ترویج علوم مدیریت وبرنامه ریزی درجامعه

۲- توسعه و ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه

۳- توسعه و ترویج الهیات و معارف اسلامی در جامعه

۴- توسعه و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه

۵- توسعه و ترویج زبان شناسی و آموزش در جامعه

۶- توسعه و ترویج تاریخ و تمدن اسلامی در جامعه

۷-توسعه و ترویج روانشناسی و اخلاق در جامعه

۸- توسعه و ترویج سبک زندگی سالم در جامعه

 ۹- توسعه و ترویج علوم جغرافیایی در جامعه

۱۰- توسعه و ترویج علوم اقتصادی در جامعه

۱۱- توسعه و ترویج علوم سیاسی در جامعه

۱۲- توسعه و ترویج فقه و حقوق در جامعه

۱۳- توسعه و ترویج علوم تربیتی در جامعه

۱۴- توسعه و ترویج  هنرایرانی در جامعه

۱۵- توسعه و ترویج علم در جامعه

ارسال چکیده و اصل مقاله: ۱۰ اردیبهشت ۹۶
آخرین مهلت واریز هزینه: ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶
ارسال بسته پستی: طی ۱۰روز کاری
زمان کنفرانس: ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۶

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه معماری طراحی «گیل پارک»