نشست فرهنگ، نهادها، توسعه و توسعه نیافتگی

[cbtabs][cbtab title=”برگزارکننده”]گروه مطالعات اقتصاد-اجتماعی علوم و فناوری فرهنگستان علوم[/cbtab][cbtab title=”موضوع و سخنرانان”]سلسه مباحث نظام تصمیم‌گیری در توسعه پایدار

نشست اول:
فرهنگ، نهادها، توسعه و توسعه نیافتگی

سخنرانان:

توصیف وضعیت نهادی
دکتر فرشاد مومنی/ هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

توصیف وضعیت فرهنگی
دکتر علی اصغر مصلح/ هیات علمی دانشکده فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]زمان‌: ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵
ساعت: ۸ الی ۱۱:۳۰
مکان: فرهنگستان علوم/طبقه اول سالن شورا[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
فراخوان عمومی جذب ایده پایانه هوایی ایران‌شهر «شهر فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی»