همایش نوآوری در مدیریت شهری

مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان
موضوع:
نوآوری در مدیریت شهری

سخنرانان:
دکتر استفان تنگبلید
دکتر سوزان دورس
دکتر بهرام یوسفی

زمان: پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۵
مکان: اصفهان/ پل چمران/ هنرسرای خورشید

مطلبی دیگر
میزگرد معماری فضاهای فرهنگی. دیدگاه ایرانی-فرانسوی