نمایشگاه آثار حجمی بتن بافت

گالری هپتا/ وحید شالی‌امینی
موضوع:
نمایشگاه آثار حجمی بتن بافت

هنرمند:
وحید شالی‌امینی

افتتاحیه: ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵
ساعت: ۱۶ الی ۲۰

زمان بازدید: تا چهارشنبه ۶ بهمن از ساعت ۱۶ الی ۲۰ (گالری پنجشنبه‌ها تعطیل است)

مکان: تهران/ خیابان کریمخان زند/ خیابان ایرانشهر/ ضلع غربی پارک هنرمندان/ بن‌بست نیکو شهر/ شماره ۳ طبقه همکف/ گالری هیپا
تلفن: ۸۸۳۰ ۹۹۴۰

More Stories
مسابقه ساختمان مدیریت مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان