نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌
نشست تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری
با محور:
«معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون شهری کشور»

موضوع نشست اول:
تببین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهره برداری راه های برون شهری ایران

سخنرانان:
مهندس سید محمد بهشتی
دکتر سید حسن تقوایی
دکتر محمد حسن طالبیان
دکتر سعید معید فر
دکتر محمد قلی یوسفی

دبیر علمی نشست:
مهندس هوشنگ عشایری

زمان: دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۴
مکان: سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ۵۱۱، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
تلفن: ۱-۸۸۷۸۸۸۶۰
مطلبی دیگر
نشست «باغِ جهانیِ چهل ستون، اصفهان»