نشست معرفی کتاب مدیریت برای محوطه های میراث فرهنگی

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز/ جامعه مهندسان معمار ایران با حمایت خانه هنرمندان ایران
یکصد و هفتادو ششمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی

موضوع:
نشست معرفی کتاب مدیریت برای محوطه های میراث فرهنگی

سخنرانان: 
محمد سالاری/ جامعه شناس و اقتصاددان
احسان ایروانی/ معمار و کارشناس میراث فرهنگی
حسام حسنی پور/ معمار

دبیر: 
سعید سادات نیا

زمان: ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۷
مکان: خانه هنرمندان تالار استاد جلیل شهناز
مطلبی دیگر
نشست جمع‌بندی پیرامون «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»