کارگاه تخصصی توسعه فضای مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (T.O.D) و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

دانشگاه شهید بهشتی/ معاونت پژوهشی و فناوری
موضوع:
کارگاه تخصصی توسعه فضای مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (T.O.D) و کاربرد آن در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

* معرفی مفاهیم و اهداف توسعه فضایی مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی در چارچوب برنامه ریزی شهری
* معرفی تجارب جهانی موفق شهری و منطقه‌ای در زمینه‌ی توسعه فضایی مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی
*شناسایی الزامات فضایی و نهادی- مدیریتی پیاده سازی مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی در بستر شهرها و مناطق ایران

سخنرانان:
دکتر محمد حسین شریف زادگان
دکتر مظفر صرافی
دکنر کامران ذکاوت
دکتر شهاب‌الدین کرمانشاهی
دکتر مهرداد تقی‌زاده
مهندس سیادت موسوی
دکتر سحر ندایی طوسی
مهندس مهدی استادی جعفری

زمان: یکشنبه ۵ دی‌ماه
ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده معماری و شهرسازی/ سالن شهید دلبری
مطلبی دیگر
مسابقه‌ی شهر ساعتی: نجات شهر