نشست معماری و روایت گری ادبی

 

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی با همکاری هسته نظریه پژوهی در معماری و هنر

مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر

موضوع:
معماری و روایت گری ادبی

سخنران:
هوشنگ مرادی کرمانی

زمان: یکشنبه۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی تالار شهید دلبری
مطلبی دیگر
نمایشگاه انفرادی عکاسی معماری تاریخی « نقش و نگار دیروز»