سخنرانی هایی با موضوعات مرتبط با مسائل معماری معاصر

گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
سری دوم سلسله نشست‌های تخصصی معماری

سخنران:
فرهاد احمدی

 

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: شنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۵، ساعت۱۴ الی ۱۶
مکان: هشتگرد، آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

مطلبی دیگر
نشست نگاه به کیفیت های زندگی شهری در فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری از دریچه سینما و ادبیات