کارگاه یک روزه انیمیشن سازی با لومیون

دانشگاه سوره
موضوع:
کارگاه یک روزه انیمیشن سازی با لومیون

مدرس:
سعید ویسی

*با انجام انیمیشن خانه آبشار در همان روز

زمان: ۳ دی‌ماه ۱۳۹۵
مکان: دانشگاه سوره
مطلبی دیگر
فراخوان ثبت نام: کمک‌هزینه‌ی سفر ام.اِی.دی.، ۲۰۱۷