کارگاه یک روزه انیمیشن سازی با لومیون

دانشگاه سوره
موضوع:
کارگاه یک روزه انیمیشن سازی با لومیون

مدرس:
سعید ویسی

*با انجام انیمیشن خانه آبشار در همان روز

زمان: ۳ دی‌ماه ۱۳۹۵
مکان: دانشگاه سوره
مطلبی دیگر
نشست «یکپارچگی وانسجام نظام شهرسازی»و «خودایمنی شهر»؛ پیشگیری ازحوادث نظیر پلاسکو