نشست «جایگاه نظریه‌های نقد در تاریخ هنر معاصر»

گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران

سلسله نشست های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایران

موضوع نشست:
جایگاه نظریه های نقد در تاریخ هنر معاصر

سخنران:
دکتر کامبیز موسوی اقدم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

سخنران این سمینار دکتر کامبیز موسوی اقدم، دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه تهران و دکترای تاریخ هنر و مطالعات بصری از دانشگاه متروپولیتن منچستر انگلستان است؛ ایشان هم‌چنین سابقهٔ تدریس در دانشگاه‌های منچستر را داشته‌اند. حوزهٔ تحقیقات وی شامل فلسفه و تاریخ هنر و علم، آنتروپی،‌ هنر مدرن و هنر معاصر ایران است.

دکتر موسوی ‌اقدم، محورهای بحث سمینار را چنین شرح داده‌اند:
«تاریخ هنر نو را مى‌توان با این ویژگى‌ها توصیف کرد: زمینه‌محور، موضعى، بینارشته‌اى، و البته انتقادى. در طول چند دههٔ اخیر، اهمیت یافتن نظریه‌هاى نقد در تاریخ‌نگارى هنرْ راهبردها، روش‌ها و اهدافِ رشتهٔ تاریخ هنر را دگرگون کرده است. این سمینار قصد دارد به ضرورت‌هاى نظریه‌هاى نقد جدید در تاریخ هنر بپردازد و روش‌هاى آموزش جدید را در پرتو آن مورد بحث قرار دهد.»

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: دوشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۳ الی ۱۵
مکان: نگارخانه دانشکده تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

مطلبی دیگر
نشست «ساختمان‌های بلندمرتبه چوبی در کشوهای توسعه یافته»