اولین همای ملی معماری ماندگار

برگزارکننده: دانشگاه آزاد دماوند با همکاری دانشگاه آزاد واحد شهر قدس و بروجرد

آدرس: دماوند/ میدان معلم/ مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
صندوق پستی ۳۹۷۱۵-۱۹۶

۱. شهرسازی و مدیریت شهری
۲. حفاظت محیط زیست
۴.مهندسی ساختمان
۵. معماری و هنرهای وابسته به معماری
۶. عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۷. قوانین و استانداردهای جاری کشور و امور حقوقی
مهلت ارسال مقاله: ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
تاریخ همایش: ۴ اسفندماه ۱۳۹۵
مطلبی دیگر
دوره شهر شناسی شنبه شهر