نشست معماری به مثابه یک راه حل

قطب علمی و فناوری دانشگاه تهران با همکاری مؤسسه رویدادهای مهندسی صبا
موضوع:
معماری به مثابه یک راه حل

همراه با ارائه توضیحاتی در خصوص پاویون‌های برتر بینال معماری ونیز ۲۰۱۶ توسط:
پرشیا قره گوزلو و بهزاد اتابکی

نمایش فیلم چیدمان گروه معماری «واو»، بیان تجربیات اجرای پاویون EBAتوسط:
نماینده شرکت مهندسین مشاور «شاخه تجربی معماری کلان شهر»
سخنرانی نماینده موسسه رویدادهای مهندسی صبا به عنوان مجری پاویون ملی ایران

زمان: ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: دانشگاه تهران، سالن شهید آوینی
مطلبی دیگر
نخستین نمایشگاه راهسازی، راهداری، حمل‌و‌نقل و صنایع وابسته