مقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا

دانشگاه علم و صنعت
موضوع: مقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا

سخنرانان:
کامران صفامنشر
محمد محمدزاده

اعضای پنل:
فرزین رضاییان
محمد مرادی
ساسان سوادکوهی

زمان: ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۵
مکان: آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی (شهید مداح)
مطلبی دیگر
معرفی کتاب «بررسی و تحلیل تکوین ساختار و شکل گیری استخوانبندی شهر زنجان»