نشست روش‌شناسی اقتصاد توسعه «مشهد در مسیر توسعه»

پژوهشکده ثامن
موضوع:
نشست روش‌شناسی اقتصاد توسعه «مشهد در مسیر توسعه»

سخنران:
دکتر فرشاد مومنی

زمان برگزاری: ۱۸ آذرماه از ساعت ۹
مکان: پژوهشکده ثامن 
مطلبی دیگر
سومین نشست سالانه نوروز (میراث صلح؛ تنوع فرهنگی و فرهنگ مدارا)