کارگاه یک روزه اسکیس کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
کارگاه یک روزه اسکیس کاربردی

مدرسین:
دکتر بهزادپور
مهندس بابک اهوران
مهندس مسعود فرهد

محوریت:
پرسپکتیو
راندو
شیت بندی

زمان: چهارشنبه ۲۴آذرماه از ساعت ۹ الی ۱۳
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
مطلبی دیگر
نمایشگاه عکس نادر کاوه