کارگاه یک روزه اسکیس کاربردی

[cbtabs][cbtab title=”برگزار کننده”]دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد[/cbtab][cbtab title=”موضوع و سخنران”]کارگاه یک روزه اسکیس کاربردی

مدرسین:
دکتر بهزادپور
مهندس بابک اهوران
مهندس مسعود فرهد

محوریت:
پرسپکتیو
راندو
شیت بندی
[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]زمان: چهارشنبه ۲۴آذرماه از ساعت ۹ الی ۱۳
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد [/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
نشست فرهنگ و هنر ساسانی در حاشیه‌ی جنوب شرقی دریای کاسپی