نشست رابطه معماری و طبیعت

انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
چهارمین نشست علمی
رابطه معماری و طبیعت

موضوع:
بررسی باغشهر تاریخی نطنز

سخنران:
دکتر سید امیر منصوری/ رئیس پژوهشکده نظر و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

به همراه بازدید از بناهای تاریخی نطنز

زمان برگزاری: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۵

زمان برگزاری کارگاه : ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۵

مکان برگزاری: اصفهان/ نطنز/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

More Stories
سومین همایش بین المللی معماری دست‌کند؛ میراث معماری دست‌کند برای نسل‌ها