«تعیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران»؛ نشست هجدهم از سلسله نشستهای ایرانشهر

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی،

هجدهمین نشست با موضوع:
«تعیین ابعاد سیاسی فضای شهری در ایران»

سخنران:
دکتر محمدرضا حافظ‌نیا

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: سه‌شنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)

مطلبی دیگر
نمایشگاه مهاجرت و بحران‌های آن در خاورمیانه با عنوان «بدون‌وطن»