نقشه‌های گروتسک از اروپای درگیر جنگ

مترجم: محمدصادق یوسف‌زاده/ دبیر سرویس «آمایش سرزمین»


جنگ اول جهانی یکی از فراگیرترین و خون‌بارترین جنگ‌های تاریخ بشر است. این جنگ ویرانگر در ۲۸ جولای ۱۹۱۴ آغاز شد و در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ پایان پذیرفت و طی آن بیش از ۱۰ میلیون سرباز و ۱۲ میلیون غیرنظامی کشته شدند. فضای نفرت و ترس عمومی بر تمام اروپا سایه افکند و سرزمین‌های اروپایی توسط درگیری‌های نظامی تکه‌پاره شدند. کشورهایی که پیش‌ازاین همسایه بودند با شروع جنگ به دشمنان خونی هم بدل شدند. همه‌ی این اوضاع‌واحوال در نقشه‌های زیر که هنرمندان غیرحرفه‌ای و حرفه‌ای آن‌ها را کشیده‌اند بروز یافته است.

این نقشه‌ها اروپای جنگ جهانی اول را در قالب هزل، کاریکاتور و یا تبلیغات و پروواگاندا از دریچه نگاه کشورهای متخاصم به تصویر کشیده‌اند.

ترس از جنگ و مردن بیهوده به خاطر قدرت‌طلبی زمامداران سیاسی، در این تصاویر خود را در قالب طنزی سیاه و گروتسک به‌خوبی نشان می‌دهد.

منبع تصاویرThe Charnel-House

مطلبی دیگر
احیای کبوترخانه، رویکردی پایدار به بهبود منظر شهری