تصویر جهان: از عراق ۱۹۴۰ تا نیوکاسل ۱۹۸۰

مؤلفین: خوانندگان گاریدن و فرانسسکا پِری
مترجم: علی اکبرزاده


به مناسبت موضوعِ امسالِ  UrbanPhotoFest «عکاسی، حافظه و آرشیو» ، خوانندگان روزنامه ی گاردین، عکس‌های قدیمی و خاطرات شهرهایشان را از سراسر جهان به اشتراک گذاشته‌اند.

منبع
theguardian
مطلبی دیگر
شکل‌گیری معماری مدرن: اختلالات روانی‌