فیلم: مجازات پارک در جای پارک معلولین

تخلف رانندگی، افزون بر قانون شکنی،عدم تعهد فرد را به اخلاق اجتماعی،و زیست شهری نشان می دهد. در هر جامعه ای،افرادی خاطی پیدا می شوند،که قانون با آنان برخورد می کند، اما نقش و وظیفه ی مردم در اصلاح این گونه ناهنجاری ها می تواند پر رنگ تر شود.

حال تیم طنز پرداز Boom به راننده ای که ماشینش را در محل خودرو معلولین پارک کرده بود، درس بزرگی داده است!

 

مطلبی دیگر
شهرهای مشترک مرزی مکزیک و آمریکا: خواهران جدامانده، رشدهای متفاوت