تد: تبدیل تپه های شنی به بنا های معماری

دانشجویی به نام مگنوس لارسون ، از نقشه ی جسورانه اش برای تبدیل کویر صحرا در شمال آفریقا به وسیله ی باکتری ها و متریالی شگفت انگیز به بناهای معماری می گوید ، این متریال همان شن است.

 

مطلبی دیگر
معماری چگونه می تواند روابط اجتماعی را بهبود بخشد؟