دوره شهر شناسی شنبه شهر

شنبه شهر با همکاری فصلنامه بوم و دفتر تیسفون
مدرس:
مجید منصور رضایی
پژوهشگر شهر

مسیر سوم:

قلب شهر، بازار
با هدف؛ ساختار کلی بازار تهران و چگونگی کیفیت حضورش در شهر امروز
بازدید و گفت و شنود در خصوص بازاری که گرچه در جایی در مرکز شهر تهران واقع است. اما گویی چندان نزدیک و دست یافتی نیست

زمان: پنجشنبه  ۲۹ مهرماه
ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۶
جهت کسب اطلاع بیشتر و شرکت در دوره با تلفن ۲۲۲۳۶۳۱۰ تماس حاصل فرمایید
مطلبی دیگر
حمل‌ونقل ریلی، اولویت فراموش شده