اینفوگرافی: بزرگترین مهاجرت تاریخ بشر: شهرنشینی چینی

چین با سرعت بی سابقه در حال پیشبرد روند شهری شدن است و در طول ۶۰ سال، درصد شهری شدن را از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است که این رقم در اروپا ۱۵۰ سال و در آمریکای لاتین ۲۱۰ سال بوده است. شهرها همچنین نقش مهمی در رشد و تحرک اقتصادی چین داشته‌اند. مهاجرات روستاییان چینی به شهرها در طول سی سال گذشته، بزرگترین مهاجرت بشر در تاریخ است. مهاجرت ۵۰۰ میلیون روستایی در طی سی سال، چالش‌های متفاوتی را در ابعاد بی‌سابقه برای چین به‌وجود آورده است. آلودگی وحشتناک محیط شهری و کمبود مسکن مناسب و ضعف زیرساخت‌های شهری از جمله‌ی این چالش‌ها هستند. در اینفوگرافی زیر با پدیده‌ی شهرنشینی چینی بیشتر آشنا می‌شوید.

3-(2)

مطلبی دیگر
سد شفارود مقدمه فاجعه انسانی و زیست محیطی، این بار بزرگتر از رودبار