سقوط المپیوس: آتن، ۱۲ سال پس از المپیک

در سیزدهم آگوست ۲۰۰۴ میلادی بعد از ۲۸ سال، با صرف هزینه ای بالغ بر ۹ میلیون یورو بازی های المپیک به خانه خود یعنی یونان بازگشت. با گذشت یک دهه از آن زرق و برق ورزشی و هیاهو های جهانی، هم اکنون تنها سالن های متروکه، محوطه هایی رها شده و ساختمان هایی رو به تخریب از المپیک یونان برای مردمی که زمانی به این اتفاق ورزشی که در کشور آن ها در جریان بود افتخار میکردند به جا مانده،اکنون فقر ، رکود، بیکاری و بدهی های مالی خشم مرد را نسبت به این بنا ها بیشتر کرده است .

 

گاردین
مطلبی دیگر
بزرگ‌ترین فروچاله‌های جهان