دویست و هفتادوهشتمین گفتمان هنر و معماری

دویست و هفتادوهشتمین گفتمان هنر و معماری
معماری زمینه‌گرا

پنل گفتگو: مهدی خاکزاد، مهناز محمودی، محمد مطلبی
دبیر پنل: محمدمهدی محمودی

زمان: چهارشنبه ۲۳خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان:‌ خیابانولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

انجمن مفاخر معماری ایران

مطلبی دیگر
باغ ایرانی