گردهمایی پایانی و اعلام طرح برتر مسابقه کارگاهی دربند؛ شمیران: آب/ رود دره/ ما مردمان

چهارشنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ گردهمایی پایانی مسابقه کارگاهی «دربند؛ شمیران : آب / رود دره / ما مردمان» از ساعت ۴ تا ۷ عصر در محل تالار دکتر روح الامینی باغ موزه نگارستان، در حالی برگزار شد که همچنان نمایشگاه طرح های شرکت کنندگان در مسابقه در گالری پروین اعتصامی برپا بود.

در این گردهمایی که به همت جناب دکتر پیروز حناچی استاد دانشگاه تهران و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در حمایت از اقدام فرهنگی – پژوهشی دبیرخانه آب های تهران برگزار شد، سرکار خانم شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران، آقای علی محمد سعادتی مدیر بافت ها و بناهای تاریخی تهران و جمعی از مدیران سازمان ها و شهرداری های مناطق تهران حضور داشتند. مهمان ویژه برنامه، آقایان دکتر ایرج اعتصام و مهندس سید محمد بهشتی بودند و از داوران نخستین مسابقه آب های تهران: آقایان دکتر محمد مهدی محمودی، مهندس فرهاد احمدی ، دکتر علی غفاری ، دکتر احمد اخلاصی و سرکار خانم دکتر حمیده امکچی تجلیل شد؛ همچنین به پاس حمایت و همراهی فکری صاحبنظران حوزه های مختلف و جمعی از صاحبنظران معمار و شهرساز که در طول این یک سال و نیم گذشته با دبیرخانه آب های تهران همکاری داشتند، از ایشان یاد شد و لوح تقدیری به رسم یادبود تقدیم حضورشان گردید که از آن جمله می توان از سرکار خانم سودابه فضایلی ( اسطوره شناس ) و جناب مهندس محمد درویش ( فعال محیط زیست ) نام برد.

بسمه تعالی

داوری مسابقه کارگاهی ” دربند؛ شمیران: آب / رود دره / ما مردمان ” روز چهارشنبه ۲۹/۹/۱۳۹۶ در محل دفتر مدیریت محترم بافت ها و بناهای تاریخی شهر تهران، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۷.۳۰ با حضور آقای دکتر بابک اسلامی و خانم دکتر غزال کرامتی از دبیرخانه آب های تهران ( برگزار کنندگان ) و با نظارت آقای دکتر علی محمد سعادتی برگزار شد و داوران محترم، آقایان مهندس فرهاد احمدی، دکتر احمد اخلاصی، دکتر علی غفاری، دکتر محمد مهدی محمودی و سرکار خانم دکتر حمیده امکچی، پس از دو مرحله گزینش آثار موفق تر، نهایتا ۱۵ طرح از مجموع ۳۴ طرح واصله را به عنوان آثار منتخب برگزیدند.
در بخش دوم قضاوت، این ۱۵ اثر بر حسب نظر داوران در سه گروه ۵ تایی دسته بندی شدند و پنج اثر منتخب رده سوم، پنج اثر منتخب رده دوم و پنج اثر منتخب رده اول- برحسب شماره رمزی که از سوی دبیرخانه آب های تهران، برای حفظ امانت، روی شیت ها درج شده بود- به شرح زیر انتخاب گشتند:
پنج اثر منتخب رده سوم :
شماره رمز ۱۱۵ ( کد شناسایی ۱۲۰ )
شماره رمز ۱۲۴ ( کد شناسایی ۱۳۴ )
شماره رمز ۱۲۶ ( کد شناسایی ۱۳۶ )
شماره رمز ۱۲۸ ( کد شناسایی ۱۳۸ )
شماره رمز ۰۴۰ ( کد شناسایی ۱۵۳ )

پنج اثر منتخب رده دوم :
شماره رمز ۱۰۳ ( کد شناسایی ۱۰۵ )
شماره رمز ۳۱۶ ( کد شناسایی ۱۲۴ )
شماره رمز ۱۳۱ ( کد شناسایی ۱۴۱ )
شماره رمز ۱۳۶ ( کد شناسایی ۱۴۹ )
شماره رمز ۱۴۸ ( کد شناسایی ۱۶۵ )

پنج اثر منتخب رده اول :
شماره رمز ۱۱۸ ( کد شناسایی ۱۲۸ )
شماره رمز ۱۲۵ ( کد شناسایی ۱۳۵ )
شماره رمز ۵۱۰ ( کد شناسایی ۱۶۲ )
شماره رمز ۱۴۷ ( کد شناسایی ۱۶۴ )
شماره رمز ۱۴۰ ( کد شناسایی ۱۶۶ )

در بخش سوم قضاوت، پنج اثر منتخب رده اول- جهت تعیین طرح برتر و طرح های دوم و سوم – دوباره بررسی شدند که ساعتی به طول انجامید و در نهایت طی انجام رأی گیری مخفی از پنج داور محترم و قرائت آراء توسط آقای دکتر سعادتی، این نتیجه به دست آمد:
طرح برتر ( برنده جایزه نقدی مسابقه کارگاهی ) : شماره رمز ۱۴۰ ( کد شناسایی ۱۶۶ )
طرح رتبه دوم : شماره رمز ۱۴۷ ( کد شناسایی ۱۶۴ )
طرح رتبه سوم : شماره رمز ۱۱۸ ( کد شناسایی ۱۲۸ )

این صورتجلسه با نظر هیأت محترم داوران و گروه برگزارکننده مسابقه کارگاهی دربند ( دبیرخانه آب های تهران ) تهیه شده است و مورد تأیید همه امضاء کنندگان است.

فرهاد احمدی احمد اخلاصی حمیده امکچی علی غفاری محمد مهدی محمودی
علی محمد سعادتی ( ناظر جلسه )
بابک اسلامی مجاوری و غزال کرامتی ( برگزار کنندگان مسابقه – دبیرخانه آب های تهران )

مطلبی دیگر
مزمن‌شدن | تأثیرات عدم تأمین پارکینگ‌ها در خانه‌ها از منظر اقتصاد مکان